Virtualizácia pre macOS zdarma

Konečne VMWare sprístupnil verziu zdarma* aj pre macOS. Výborná aplikácia VMWare Fusion Player ,ako používateľsky prívetivejšia alternatíva VirtualBoxu. Vo verzii zdarma sú niektoré nastavenia neprístupné, no bežný používateľ to nepostrehne. *verzia pre nekomerčné použitie

TimeMachine –> SD karta

SD karta, nie je vhodná pre TimeMachine zálohy, prípadne dlhodobejšiu archiváciu dát. Ak sa napriek tomu rozhodnete podstúpiť riziko, pre formátovanie nepoužite APFS. A hlavne nezabudnite kartu zašifrovať, kedže je ľahko prístupná pre potencionálneho útočníka, tak ako nešifrované súbory.

Apple Ekosystém

Čím viac Apple zariadení človek vlastni, tým lepšie sa mu otvárajú možnosti Apple ekosytému. Spolupráca, prepojiteľnosť jednodlivých zariadení a zjednoduchšenie práce. Dnes, keď je Apple nútený stále prinášať inovácie , mi to príde trochu naopak. Plno systémových chyb a problémov, ma núti uvažovať či bolo správne isť cestou 🍏🐏.