Virtualizácia pre macOS zdarma

Konečne VMWare sprístupnil verziu zdarma* aj pre macOS. Výborná aplikácia VMWare Fusion Player ,ako používateľsky prívetivejšia alternatíva VirtualBoxu. Vo verzii zdarma sú niektoré nastavenia neprístupné, no bežný používateľ to nepostrehne. *verzia pre nekomerčné použitie

Synology DSM7

Aktualizáciu Synology NAS na novú verziu 7, je potrebné dobre zvážiť. Mnoho externych pluginov a funkcionalít, stále nie je podporovaných a prisposobených, čo môže spôsobiť výpadok služieb. Vrátiť sa spať na staršiu verziu je možné, no nie je oficialne podporované.