Externá správa IT je určená každému, kto potrebuje pre vykonávanie svojej práce informačné technológie a je pre neho neefektívne zamestnávať interného IT zamestnanca.

Prenechajte svoje IT profesionálom !  • Analýza aktuálneho stavu, detailný popis problémov, návrh zlepšení, konzultácia ďalších krokov so zákazníkom.
  • Optimalizácia problémov, bezpečnosti, implementácia zlepšení. Nastavenie pravidelných záloh a archivácie.
  • Monitoring celej infraštruktúry, analýza logov z kritických systémových častí.
  • Vzdialená správa zariadení a vzdialená podpora pre používateľov. Pravidelné aktualizácie.
  • Výjazd priamo na miesto v prípade potreby a urgentných prípadov, ktoré nie je možné vyriešiť vzdialene.